• Choking
  99.00 ฿
  500.00 ฿  (-80%)
 • Basic CPR&AED Class
  999.00 ฿
  2,000.00 ฿  (-50%)
 • Airway Class
  3,000.00 ฿
 • Defib Class
  3,000.00 ฿
 • EKG&ACLS Drug
  2,000.00 ฿
 • OSCE
  5,000.00 ฿
 • การช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นสูง สำหรับสอบ OSCE(Pre-ACLS)
  2,000.00 ฿
 • ฟื้นคืนชีวิต และ การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติในสถานพยาบาล
  1,900.00 ฿
 • CHOKING
  99.00 ฿
  500.00 ฿  (-80%)
 • BASIC CPR&AED Class
  999.00 ฿
  2,000.00 ฿  (-50%)
C8LHU57I6F1M8B1VCPGG