• Basic CPR&AED Class
  999.00 ฿
  2,000.00 ฿  (-50%)
 • Airway Class
  3,000.00 ฿
 • Defib Class
  3,000.00 ฿
 • OSCE
  5,000.00 ฿
 • EKG&ACLS Drug
  2,000.00 ฿
 • การช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นสูง สำหรับสอบ OSCE(Pre-ACLS)
  2,000.00 ฿
 • ฟื้นคืนชีวิต และ การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติในสถานพยาบาล
  1,900.00 ฿
 • เช่า หุ่นปอด - รายวัน
  5,000.00 ฿
 • เช่าหุ่น Kelly - รายวัน
  15,000.00 ฿
 • เช่าหุ่น- รายวัน
  200.00 ฿
 • เช่าหุ่น ปอด - รายวัน
  500.00 ฿
 • เช่าหุ่น - JBaby - รายวัน
  200.00 ฿
 • เช่าหุ่น IV - รายวัน
  1,000.00 ฿
 • เช่าหุ่นฝึก IV Skin test
  500.00 ฿
 • เช่าหุ่น Arterial blood gas - รายวัน
  2,000.00 ฿
 • เช่า AED - รายวัน
  200.00 ฿
 • เช่า Mini AED Trainer - รายวัน
  70.00 ฿
 • เช่า AED200 - รายวัน
  200.00 ฿
 • เช่า Sim CPR - รายวัน
  100.00 ฿
 • เช่า Video Laryngoscope - รายวัน
  1,000.00 ฿
 • เช่า Video Laryngoscope 200 - รายวัน
  200.00 ฿
 • เช่า Ambu bag - รายวัน
  50.00 ฿
 • เช่า OPA - รายวัน
  50.00 ฿
 • เช่า Laryngoscope - รายวัน
  100.00 ฿

C8LHU57I6F1M8B1VCPGG