ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เจี่ยเทรนนิ่ง

สินค้าทั้งหมด

 • Basic CPR&AED Class
  1,400.00 ฿
  2,000.00 ฿  (-30%)
 • Airway Class
  2,100.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-30%)
 • Defib Class
  2,100.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-30%)
 • OSCE
  5,000.00 ฿
C8LHU57I6F1M8B1VCPGG